นาฬิกาแดดแบบArmillary sphere

posted on 15 Oct 2011 22:12 by xn--12c1cxcxack

 

Armillary sphere

 

 

เป็นแบบที่ได้แนวคิดมาจากแบบ

Equatorial

 

 

ประกอบด้วยชุดของวงแหวนอย่างน้อย 2

วง คือ วงหนึ่งเป็นวงของ

สเกลเวลา จะวางให้ขนานกับแนวเส้นศูนย์สูตร อีกวงหนึ่งจะวางตามแนวเส้นเม

อริเดียน แล้วร้อยแกนขนานกับแกนของโลกทะลุผ่านวงแหวนทั้งสอง การอ่าน

เวลาโดยดูจากเงาของแกนที่ขนานกับแกนโลกกระทบบนวงแหวนสเกนเวลา ส่วน

วงแหวนอื่นๆเป็นส่วนประกอบเพื่อความสวยงาม

edit @ 15 Oct 2011 22:20:11 by narong

Comment

Comment:

Tweet