นาฬิกาแดดแบบAnalemmatic Dial

posted on 15 Oct 2011 22:14 by xn--12c1cxcxack

 

 

 

 

Analemmatic Dial

 

 

เป็นนาฬิกาแดดแบบที่ไม่เหมือนกับที่กล่าว

มา เพราะตัว

 

 

gnomon จะเป็นแท่งตรงๆ ที่ตั้งฉากกับ Dial Plate

ดังนั้นการอ่านเวลา

จึงใช้แนวเส้นของ

 

 

gnomon ไม่ได้ แต่ต้องอาศัยจุดปลายบนของ gnomon

ที่ตก

กระทบสเกลเวลาที่โค้งเป็นวงรี ซึ่ง

 

 

gnomon

จะต้องขยับมายังตำแหน่งเดือนที่

ถูกต้องด้วยถึงจะบอกเวลาได้ถูกต้อง นาฬิกาแดดแบบนี้มักถูกสร้างใน

สวนสาธารณะที่มีเพียง

 

 

Dial Plate แล้วใช้คนเป็น gnomon

ไปยืนตามตำแหน่งของ

เดือนที่ถูกต้องตามแนวทิศเหนือใต้ แล้วสังเกตเงาจากศีรษะบนสเกลเวลา

edit @ 15 Oct 2011 22:19:15 by narong

Comment

Comment:

Tweet